Kontakta oss

Skissmöte med Vattentornet Arkitektkontor

Första gången vi börjar arbeta tillsammans med en beställare är oftast genom s.k Skissmöte.

Ett skissmöte innebär att:

1. Vi läser in oss på projektet (era skisser, foton, tankar, tidningsurklipp etc). Upphängning av inkommet material på “tvättlina”.

Det vi läser in oss på är det som beställaren skickat till oss antingen analogt eller digitalt.

2. Tre timmars kreativt skissande på plats eller via skype/telefon.

3. Utförda skisser scannas och levereras per mail.

Kostnad: fast pris pkt 1-3 (hör av er för dagsaktuell kostnad). 

För resor utanför Eksjö tätort tillkommer reskostnad.

Liten förklaring krävs av ordet “tvättlina”. Vi har bokstavligen en tvättlina på kontoret där vi hänger upp nya jobb “på tork”. Vi passerar dem flera gånger om dagen, kastar en blick, tänker en tanke. Inläsning helt enkelt, låter det undermedvetna jobba. Det material som beställaren skickar in kan vara precis vad som helst som ger oss vägledning i tanken. Det kan vara foton, ritningar, urklipp, kort beskrivning av tankar osv osv. Helst vill vi att materialet hänger “på tork” en vecka eller mer innan själva mötet. Under skissmötet ägnar vi oss åt att gå igenom tankar och idéer. Gör skisser helt enkelt. Formulerar grundtankar som ska utgöra förutsättning för bygget. Man brukar hinna långt under ett fokuserat möte. Ibland räcker det med ett skissmöte. Man binder sig inte till mer än just skissmötet. Eventuell forsättning , om behov finnes, brukar klarna under mötet.

Pål Dunér är arkitekt SAR/MSA och började en gång som snickare på ett litet byggföretag i Småland. Detta har påverkat inriktningen på kontoret mycket. En idé ska vara genomförbar och en utförd lösning ska vara väl underbyggd teoretiskt. Ett axplock av Pål Dunérs erfarenhet: arkitekt, forskare, undervisat på arkitektskolor och hantverksskolor, teknikutveckling, konstprojekt, stadsarkitekt, drivit byggföretag och inredningssnickeri.

070 - 766 47 66  pal@duner.it

Helena Dunér är civilekonom och har arbetat som revisor innan hon gick en byggnadsvårdsutbildning. Arbetar med projektstyrning, ekonomistyrning och arkitekturmodeller. Genom Helenas arbete håller vi en nära koppling mellan vision och ekonomi.

070 - 299 78 05  helena@duner.it