Tänk er en exklusiv orgel i 10-miljonersklassen och ett par klockor ovanför den som väger 6 ton och svänger fram och tillbaka. Plötsligt upptäcker man äkta hussvamp i bjälklaget till klockorna. Här gällde det att lyckas byta bjälklaget utan att stänga kyrkan eller plocka ned klockorna och samtidigt bekämpa hussvampen. Det blev ett stort projekt med många inblandade som slutade lyckligt. Klockorna ringer och orgeln spelar vidare i Norra Solberga.

I grund och botten vilar vi i en hantverkstradition (Pål Dunér började som byggare och har drivit såväl snickeri som byggföretag). Alla projekt från enklare tillbyggnader till flerfamiljshus eller kyrkprojekt präglas av en känsla för material och hantverk. Bilden ovan visar ett flerfamiljshus/bostadsrätter som vi arbetade med för några år sedan.

Industrihistoria. Vi intresserar oss mycket för industri- och teknikhistoria. En mycket bra iniativ har dragits igång i form av en websida där olika företag med industri- och teknikhistorisk kompetens presentererar sig. Läs mer här: http://www.industriarvskompetens.se/ och läs vår egen presentation här: http://www.industriarvskompetens.se/vattentornet-duner-arkitektkontor-ab/ 

Vi har certifiering avseende sakkunnig kulturvärden behörighet K och kan ta uppdrag inom detta område. Kontakta oss för mer information.

Några länkar om kontrollansvarig kulturvärden:

http://www.boverket.se/sv/om-boverket/tjanster/hitta-certifierade/

http://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/Allmant-om-PBL/teman/kulturvarden/kulturvarden-i-plan---och-bygglagen/lov-byggande-och-kulturvarden/sakkunnig-kulturvarden/

From 230101 så kommer registret över certifierade finnas här:

http://publiccert.extweb.sp.se/sv/Person/List