Återvunnet tegel blir till golv.

Återvunnet tegel blir till golv.

Säckskurat återvunnet tegel + återvunnet bruk + tegelmjöl från samma tegel och lite kalk blir en vacker yta.

2022-06-19 14:50