Vad vill byggnaden?

Vad vill byggnaden?

Ofta får vi väldigt noggranna specar från beställaren vad de vill uppnå men ibland får vi drömuppdragen som är formulerade tvärtom. Vad vill huset? Vad passar huset till? Hur många är det lämpligt att arbeta i huset? Vad kan man bygga om och vad bör man inte bygga om?

2022-05-27 19:42